FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hevicain Spinal Tung

EQL Pharma

Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
(Klar, färglös lösning)

Lokalanestetika

Aktiv substans:
ATC-kod: N01BB01
Läkemedel från EQL Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Välj förpackning

Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.