Läkemedelsföretag utanför Lif

EQL Pharma AB

Stortorget 1

222 23 Lund

Sverige

Telefon: 046-12 01 70

E-post: regulatoryaffairs@eqlpharma.com


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till EQL Pharma AB

Läs mer på vår webbsida