Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Erivedge

Roche

Kapsel, hård 150 mg
(Rosafärgad ogenomskinlig underdel märkt ”150 mg” och grå ogenomskinlig överdel märkt ”VISMO” med svart bläck. Kapselstorleken är ‘storlek 1’ (dimensioner 19,0 x 6,6 mm).)

Antineoplastiska medel

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XX43
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Roche omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Vismodegib

Miljörisk: Användning av vismodegib har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Vismodegib är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Vismodegib har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Identification and characterisation

Chemical name: Vismodegib

CAS number: 879085-55-9 [1]

Molecular weight: 421.31 [1]

Remark: -

Brand name: Erivedge [1]


Physico-chemical properties

Aqueous solubility: 0.879 mg/l (20 °C) (OECD 105) [1]

Dissociation constant, pKa: 3.4–3.5 (base) [1]

Melting point: 186–188 °C (OECD 102) [1]

Vapour pressure: ND

Boiling point: ND

KH: 8.87*E–15 atm*m3/mol QSAR


QSAR = QSAR-modelled (EPISuite, SPARC, ACD Solaris)


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the formula:

PEC (μg/L) = (A x 1'000'000'000 x (100-R)) / (365 x P x V x D x 100) = 1.5 x 10-6 x A x (100 - R) = 0.00016 μg/L


Where:

A Sold quantity = 1.0794 kg/y (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA)

R Removal rate = 0 % Default [2]

P Population of Sweden = 9000000

V Volume of Wastewater = 200 l/day Default [2]

D Factor for Dilution = 10 Default [2]


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological Studies

Green alga (Raphidocelis subcapitata): [3]

72 h ErC50 (growth rate) = 118 μg/l (OECD 201)

72 h ErC10 (growth rate) = 92 μg/l (OECD 201)

72 h EyC50 (yield) = 99 μg/l (OECD 201)

72 h EyC10 (yield) = 81 μg/l (OECD 201)

72 h NOEC (overall) = 69 μg/l (OECD 201)


Water-flea (Daphnia magna): [4]

21 d NOEC (reproduction) = 1500 μg/l (OECD 211)


Zebra fish (Danio rerio): [5]

35 d NOEC (overall NOEC) = 1600 μg/l (OECD 210)


Micro-organisms (activated sludge):

3 h NOEC = 1000 mg/l (OECD 209) [6]

28 d NOEC (toxicity control) = 54 mg/l (OECD 301 F) [7]


PNEC Derivation

The PNEC is based on the following data:

PNEC (mg/l) = lowest chronic NOEC/10, where 10 is the assessment factor used. A NOEC of 69 μg/l for Algae has been used for this calculation.

PNEC = 69 / 10 = 6.9 μg/l


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC Ratio)

PEC Predicted Environmental Concentration = 0.00016 μg/L

PNEC Predicted No Effect Concentration = 6.9 μg/L

Ratio PEC/PNEC = 0.00002


PEC/PNEC =0.00016/6.9 = 0.00002 for Vismodegib which justifies the phrase 'Use of Vismodegib has been considered to result in insignificant environmental risk.'


Degradation


Biotic Degradation

Ready biodegradability: [7]

0% after 28 days of incubation BOD/ThOD (OECD 301 F)


Inherent biodegradability: ND


Other degradation information: [8]

DT50 (water) = 3.3–3.7 d (OECD 308)

DT50 (sediment) >1 y (OECD 308)

DT50 (total system) >1 y (OECD 308)


Abiotic Degradation

Photodegradation: ND

Hydrolysis: ND


Vismodegib is not readily biodegradable; it is also not degradable in water/sediment systems. This justifies the phrase 'Vismodegib is potentially persistent.'


Bioaccumulation/Adsorption


logPOW = 1.59 (pH 7, non-dissociated state) (OECD 117) [9]

KOC (soils) = 2129–5001 l/kg (OECD 106) [10]

KOC (sludges) = 684–895 l/kg (OECD 106) [10]

BCF = 54 l/kg QSAR


Vismodegib has low potential for bioaccumulation since the log POW is <4..


Excretion/metabolism


The metabolism of vismodegib was investigated in both in vitro and in vivo investigations. The major metabolic pathways involved oxidations of the 4-chloro-3 (pyridine-2-yl)-phenyl moiety followed by sequential glucuronidation or sulfation. In mass balance studies in rat and dog, drug derived radioactivity was recovered largely in feces followed by bile. [11]


References

1. F. Hoffmann-La Roche Ltd. 2019. Safety Data Sheet for Vismodegib, 01.04.2019; https://www.roche.com/sustainability/what_we_do/for_communities_and_environment/environment/safety_data_sheetsrow. htm.

2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm.

3. Harlan Laboratories, on behalf of F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland (2011). RO5450815-000: Toxicity to Pseudokirchneriella subcapitata in a 72-Hour Algal Growth Inhibition Test. Harlan study no. D09861.

4. Harlan Laboratories, on behalf of F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland (2011). RO5450815-000: Effect on Survival and Reproduction of Daphnia magna in a Semi-Static Test over Three Weeks. Harlan study no. D096631.

5. Harlan Laboratories, on behalf of F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland (2011). RO5450815-000: Toxic Effects to Zebrafish (Brachydanio rerio ) in an Early-Life Stage Toxicity Test. Harlan study no. C96642.

6. Harlan Laboratories, on behalf of F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland (2010). RO5450815-000: Toxicity to Activated Sludge in a Respiration Inhibition Test. Harlan study no. C96653.

7. BMG Engineering Ltd, on behalf of F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland (2010). PAS-RO5450815-000. Ready biodegradability – Evaluation of the aerobic biodegradability in an aqueous medium: Manometric Respirometry Test. BMG study no. A09–01583.

8. Harlan Laboratories, on behalf of F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland (2011). [14C]-RO5450815-000: Route and Rate of Degradation in Aerobic Aquatic Sediment Systems. Harlan study no. C96620.

9. BMG Engineering Ltd, on behalf of F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland (2010). PAS-RO5450815-000. Determination of the partition coefficient between octanol and water (logPow) by high-performance liquid chromatography (HPLC). BMG study no. A09–01587.

10. Harlan Laboratories, on behalf of F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland (2011). [14C]-RO5450815-000: Adsorption/Desorption on Three Soils and Two Sludges. Harlan study no. C96618.

11. European Medicines Agency (EMA). Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Assessment report for Erivedge. EMA/297688/2013, 25 April 2013.