Läkemedelsföretag inom LIF

Roche AB

Box 1228

171 23 Solna

Sverige

Telefon: 08-726 12 00

E-post: sverige.medinfo@roche.com

Kontorstid: 08.30-17.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

F.Hoffmann-La Roche Ltd Basel, Schweiz

Länk till Roche AB

Läs mer på vår webbsida