FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Esomeprazol ratiopharm

Teva

Enterokapsel, hård 40 mg
Avregistreringsdatum: 2020-10-12 (Tillhandahålls ej) (tydligt ljusröda innehållande vitt eller nästan vitt granulat. Kapselstorlek: nummer 1)

Protonpumpshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BC05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.