Läkemedelsföretag inom LIF

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Sverige

Telefon: 042-12 11 00

E-post: info@teva.se

Kontorstid: 08.30-16.30. Lunch 12.00-13.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till Teva Sweden AB

Läs mer på vår webbsida