FASS logotyp
Kontakt

Lactulose Teva

Teva

Oral lösning 660 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2019-11-22 (Tillhandahålls ej) (Klar, ofärgad eller ljust brungul vätska)

Tarmreglerande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AD11
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.