FASS logotyp
Kontakt

Sertralin Actavis

Teva

Filmdragerad tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2019-11-22 (Tillhandahålls ej) (Vit, oval, bikonvex tablett, brytskåra på ena sidan, andra sidan präglad med "L")

Antidepressivum (selektiv serotoninåterupptagshämmare)

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AB06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.