FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Stesolid®

Teva

Tablett 5 mg
(Vit, flat med delskåra, diameter 8 mm, märkt "CL" och "D" på ömse sidor om klyftskåran.)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Ångestdämpande, muskelrelaxerande, kramplösande, lugnande och sederande

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BA01
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Läs mer om förpackningsinformation

Förpackningar

Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
50 x 1 styck Blister Ej förmån Ja Tandläkare 003000
25 styck Burk 53:84 Ja Tandläkare 523126
100 styck Burk 90:13 Ja Tandläkare 523134
250 styck Burk Ej förmån Ja Tandläkare 523373
500 styck Burk
(Endast för dosdispensering och sjukhusbruk)
Ej förmån Ja Tandläkare 017008