Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Denela

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Kräm 25 mg/g + 25 mg/g
(vit, mjuk kräm)

Lokalanestetikum för ytanestesi

Aktiva substanser:
ATC-kod: N01BB20
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för lidokain är framtagen av företaget Bayer för Doloproct

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av lidokain kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att lidokain är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Lidokain har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

Where:

A = 2679.9 kg (total sold amount of lidocaine, lidocainhydrochloride, and lidocainhydrochloride, waterfree,  in Sweden year 2015, data from IMS). R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 * 106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (1)

PEC = 0.402 µg/L


Ecotoxicological studies

Crustacean (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 /48 h (immobilization) = 32 mg/L (2) (1)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of lidokainhydrochloride cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation

Biotic degradation


No information available

The potential for persistence of lidocainhydrochloride cannot be excluded due to the lack of data.


Bioaccumulation

Log DOW = 1.57; calculated according to ACD/Labs’ ACD/PhysChem Suite (3)

lidocainhydrochloride has a low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Lidocainhydorchloride is introduced mainly unmetabolized (as lidocaine), because it is used in topic application and as suppository.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2016. Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  2. Bayer AG, Material Safety Data Sheet v4.0, 1.7.2011, Bayer AG, Leverkusen, Germany

  3. ACD/Labs’ ACD/PhysChem Suite (CHEMSPIDER, RSC; http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.6075.html?rid=1bf99239-1131-4b60-abe2-2245a67f0a7c, approached 22.1.2013)

Prilokain

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av prilokain kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att prilokain är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Prilokain har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Uppmätt Log Pow = 2,11

Eftersom log Pow <4 bedöms risken för bioacckumulering vara låg.

Ref: ChemIDplus, https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/721-50-6