FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

RoActemra

Roche

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 162 mg
(Klar till svagt gulfärgad lösning)

Immunosuppressiva medel, interleukinhämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AC07
Läkemedel från Roche omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2019-06-27: Viktig säkerhetsinformation
Sällsynt risk för allvarlig leverskada inklusive akut leversvikt som kräver transplantation.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
För RoActemra (Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 162 mg) finns information om restnotering. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Dispens beviljad för försäljning av RoActemra injektionsvätska i utländsk förpackning avsedd för den irländska marknaden utan ommärkning. Inga utbytbara läkemedel. [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-06-29
Prognos för slutdatum: 2020-12-31
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Tocilizumab

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.