FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Escitalopram Teva

Teva

Filmdragerad tablett 10 mg
(vit, rund, bikonvex, med brytskåra på ena sidan och präglad med ”9” på vänster sida om skåran och ”3” på höger sida om skåran, andra sidan är präglad med ”7462”)

antidepressiva, selektiva serotonoinåterupptagshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AB10
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
vit, rund, bikonvex, med brytskåra på ena sidan och präglad med ”9” på vänster sida om skåran och ”3” på höger sida om skåran, andra sidan är präglad med ”7462”

Tablett

Aktuell bild saknas för denna tablett/kapsel.
Delbarhetsinformation:
Kan delas i två lika stora doser.