FASS logotyp
Kontakt

Pegasys®

Roche

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 180 mikrog
Avregistreringsdatum: 2020-05-07 (Tillhandahålls ej) (Lösningen är klar och färglös till ljusgul)

Immunstimulerande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: L03AB11
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Förpackningar