FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ebastine Teva

Teva

Munsönderfallande tablett 10 mg
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AX22
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas, då läkemedlet saknar godkänd produktresumé på svenska.