FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Remifentanil Actavis

Teva

Pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg
Avregistreringsdatum: 2020-10-27 (Tillhandahålls ej) (Frystorkad vit till något gulaktig kaka eller pulvermassa)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N01AH06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöinformation