FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Remifentanil Actavis

Teva

Pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg
Avregistreringsdatum: 2020-10-27 (Tillhandahålls ej) (Frystorkad vit till något gulaktig kaka eller pulvermassa)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N01AH06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Remifentanil

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av remifentanil kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att remifentanil är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att remifentanil kan bioackumuleras, då data saknas.