Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Venlafaxin Actavis

Teva

Depotkapsel, hård 37,5 mg
(vita till benvita granulatkorn i kapsel av storlek "3", vars övre del är orange och undre del är transparent)

Antidepressivum (serotonin- och noradrenalin återupptagshämmare)

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AX16
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Venlafaxin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av venlafaxin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att venlafaxin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Venlafaxin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

I litteraturen finns ett uppskattat värde på LogPow: 3,280, vilket tyder på att venlafaxin har låg potential att bioackumuleras.

ChemIDPlusAdvanced