FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Venlafaxin Actavis

Teva

Depotkapsel, hård 37,5 mg
(vita till benvita granulatkorn i kapsel av storlek "3", vars övre del är orange och undre del är transparent)

Antidepressivum (serotonin- och noradrenalin återupptagshämmare)

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AX16
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Venlafaxin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av venlafaxin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att venlafaxin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Venlafaxin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

I litteraturen finns ett uppskattat värde på LogPow: 3,280, vilket tyder på att venlafaxin har låg potential att bioackumuleras.

ChemIDPlusAdvanced