FASS logotyp
Kontakt

Vinorelbin Actavis

Teva

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2019-11-22 (Tillhandahålls ej) (klar, färglös eller lätt gulfärgad lösning)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01CA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.