FASS logotyp
Kontakt

Valaciclovir Teva

Teva

Filmdragerad tablett 500 mg
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej) (vit, bikonvex, rektangulär, filmdragerad, märkt "VL", brytskåra och "D" på en sida och slät på den andra)

Nukleosider och nukleotider exkluderande omvänt transkriptashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: J05AB11
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.