FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

MIRCERA®

Roche

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 100 mikrogram/0,3 ml
(Lösningen är klar och färglös till svagt gulaktig)

Särskild receptblankett krävs

Övriga medel vid anemier

ATC-kod: B03XA03
Läkemedel från Roche omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Läs mer om förpackningsinformation

Förpackningar

Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
0,3 milliliter Förfylld spruta 2280:36 Ja 084714
Följande förpackningar distribueras av Orifarm
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
0,3 milliliter Förfylld spruta 2279:34 Ja 119676
Följande förpackningar distribueras av Paranova
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
0,3 milliliter Förfylld spruta 2279:54 Ja 509115