FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

MIRCERA®

Roche

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 50 mikrogram/0,3 ml
(Lösningen är klar och färglös till svagt gulaktig)

Särskild receptblankett krävs

Övriga medel vid anemier

ATC-kod: B03XA03
Läkemedel från Roche omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Läs mer om förpackningsinformation

Förpackningar

Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
0,3 milliliter Förfylld spruta 1163:30 Ja 084696
Följande förpackningar distribueras av Orifarm
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
0,3 milliliter Förfylld spruta 1162:28 Ja 424828
Följande förpackningar distribueras av Paranova
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
0,3 milliliter Förfylld spruta 1161:62 Ja 433873