FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fentanyl Actavis

Teva

Depotplåster 100 mikrog/timme
(Tillhandahålls ej) (Ett genomskinligt och färglöst plåster med en blå märkning på baksidan: fentanyl 100 mikrog/h)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskilt läkemedel

Analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AB03
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.