FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Modiodal

(Parallellimporterat)
Teva

Tablett 100 mg
Avregistreringsdatum: 2009-01-31 (Tillhandahålls ej)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Inga avvikelser.

Psykoanaleptika, centralt verkande sympatometika

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA07
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.