FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Captopril Actavis

Teva

Tablett 25 mg
Avregistreringsdatum: 2021-12-07 (Tillhandahålls ej) (Vit, rund, platt med skåra, 8 mm)

ACE-hämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: C09AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Kaptopril

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av kaptopril kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att kaptopril är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Kaptopril har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Miljörisk


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5 * 10-6 * 38.6 * (100-0)


Where:

A = 38.6 kg (total sold amount API in Sweden year 2019, data from IQVIA).

R = % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref 1)


PEC = 5.8 * 10-3 μg/L


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of captopril is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0.01 μg/L.


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

No data available so cannot be calculated.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Cannot be calculated due to unavailable PNEC.


Nedbrytning

No data is available.


Bioackumulering

LogP = 0.34 (Ref 2)


If Log P < 4 at pH 7 the substance has low potential for bioaccumulation.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm.

  2. PubChem, 2020-06-10 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/44093#section=Octanol-Water-Partition-Coefficient
    (RANADIVE, SA ET AL. (1992))