Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Modiodal®

Läkemedlet är narkotikaklassatMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Tablett 100 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Tabletterna är kapselformade, 13 x 6 mm, vita till benvita märkta med 100 på den ena sidan.)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Psykoanaleptika, centralt verkande sympatometika

Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA07
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2019-05-17: Viktig säkerhetsinformation
Modafinil: Möjlig ökad risk för medfödda missbildningar vid användning under graviditet
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Modafinil

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av modafinil kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att modafinil är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att modafinil kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.030 μg/L


Where:

A = 199.36 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicity data are available, therefore a PNEC could not be calculated.Environmental risk classification

Since a PNEC could not be calculated, the phrase "Risk of environmental impact of modafinil cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available," is justified.


Degradation

No biotic or abiotic degradation data are available.


Justification of chosen degradation phrase:

The lack of degradation data justifies the phrase “The potential of persistence of modafinil cannot be excluded, due to lack of data.”


Bioaccumulation

The estimated log Kow of modafinil is 1.13 (using Estimated Program Interface (EPI) Suite) which suggests that bioaccumulation potential is low. (Ref. II)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since only an estimated log Kow is available, the phrase “The potential for bioaccumulation of modafinil cannot be excluded, due to lack of data,” is justified.


References

I. ECHA, European Chemicals Agency. 2012 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

II. USEPA; Estimation Program Interface (EPI) Suite, Version 3.20. February 2007. Available as of 6 January 2008 from

www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/epsuitedl.htm