FASS logotyp
Kontakt

Abelcet

Teva

Koncentrat till infusionsvätska, suspension 5 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2013-03-31 (Tillhandahålls ej) (gul suspension)

Antibiotikum mot generaliserad svampinfektion

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.