Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vermox®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Janssen

Tablett 100 mg
(svagt orange, rund, plan, 10 mm, ena sidan med skåra märkt Me/100, andra sidan märkt JANSSEN)

Anthelmintikum

Aktiv substans:
ATC-kod: P02CA01
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Mebendazol

Miljörisk: Användning av mebendazol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att mebendazol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Mebendazol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):

The Predicted Environmental Concentration is calculated according to the following formula:


PEC (µg/L) = A x 109 x (100-R) / 365 x P x V x D x 100


Where:

A (kg/year)

=

21.9468 kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2016) was distributed by QuintilesIMS in summer 2017)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) [5]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) [5]

PEC (µg/L)

=

0.003340457 µg/L


2. PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (PNEC)

2.1. Ecotoxicological studies

2.1.1. Algae

Acute

72-Hour Algal Growth Inhibition Test (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) [1]

EγC50 72 h (yield) > 0.21 mg/L

NOECγ (yield) = 0.042 mg/L

ErC50 72 h (growth) >0.21 mg/L

NOECr (growth) = 0.042 mg/L


2.1.2. Crustacean

Acute

Water-flea (Daphnia magna) (OECD 202) [2,3]

EC50 48 h = 0.088 mg/L
NOEC 48 h = 0.024 mg/L (Survival)


Chronic

Not available.


2.1.3. Fish

Acute

Acute Toxicity of Mebendazole to Zebra Fish (Brachydanio rerio) (OECD 203) [4]:

EC50 96 h >100 mg/L (Survival)


Chronic

Not available.


2.2. Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC)

PNEC (µg/l) = lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor used. EC50 for the water flea Daphnia magna of 0.088 mg/L has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


PNEC = 0.088 mg/L/1000 = 0.088 µg/L


2.3. Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.003340456/0.088 = 0.0379597 i.e. PEC/PNEC ≤0.1


Conclusion for environmental risk:

Use of Mebendazole has been considered to result in insignificant environmental risk.


3. DEGRADATION

3.1. Biotic degradation

3.1.1. Ready biodegradation

No data on degradation available.

The potential for persistence cannot be excluded due to lack of data.


4. BIOACCUMULATION

4.1. Partition coefficient octanol/water

The partition coefficient is determined at 23°C between n-octanol and an aqueous buffer solution at pH 6. A double extraction method was used. log Pow = 3.01 [6]


Conclusion for bioaccumulation:

As the log Pow< 4, it can be concluded that the medicine has low potential to bioaccumulate in aquatic organisms.


5. REFERENCES

  1. Peither A., Toxicity of Mebendazole to Pseudolnrchneriella subcapitata (Formerly Selenastrum capricornuturn) in a 72-Hour Algal Growth inhibition test. RCC Study No. C08330. Janssen Study No. MEB-08-PREC-04; September 2008.

  2. Batscher R., Acute Toxicity of Mebendazole Polymorph C (RO17635) to Daphnia magna in a 48 hour immobilization test. RCC Studv No. 787724, Janssen Study No. MEB-00-PREC-05; January 31, 2001.

  3. Schmidt T., Acute Toxicity of Mebendazole Polymorph B (RO17635) to Daphnia magna in a 48 hour immobilization test. RCC Studv No. 787724, Janssen Study No. MEB-00-PREC-05; January 26, 2005.

  4. Peither A., Acute Toxicity of Mebendazole to Zebra Fish (Brachydanio rerio) in a 96-Hour Test. Harlan Laboratories Study No. C14562. Janssen Study No. MEB-08-PREC-05; Nov 26, 2008.

  5. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  6. Janssen Research & Development Material Safety Data Sheet – Mebendazole, accessed Janury 2015