Läkemedelsföretag inom LIF

McNeil Sweden AB

Box 4007

169 04 Solna

Sverige

Telefon: 08-503 385 00

E-post: med-info@its.jnj.com


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.