Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nipaxon®

Förmånsstatus
McNeil

Tablett 50 mg
(vit, rund, plan med skåra, diameter 9 mm)

Hostdämpande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R05DA07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Nipaxon® oral suspension 2,5 mg/ml och 5 mg/ml; tablett 50 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-07-26 (Nipaxon Oral suspension),

2016-07-26 (Nipaxon Tablett).

Indikationer

Rethosta

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Dosering

Nipaxon oral suspension / tabletter bör tas mellan måltiderna. Tabletterna bör sväljas hela.


Normaldosering:

  

Nipaxon oral suspension 2,5 mg/ml

Nipaxon oral suspension 5 mg/ml

Nipaxon tablett 50 mg

Vuxna:

 

20 ml 3 gånger dagligen.

10 ml 3 gånger dagligen.

1 tablett 3 gånger dagligen.

Barn:

10-14 år:

10 ml 3 gånger dagligen.

5 ml 3 gånger dagligen.

1/2 tablett 3 gånger dagligen.

 

4-10 år:

5 ml 3-4 gånger dagligen.

2,5 ml 3-4 gånger dagligen.

-

 

2-4 år:

2,5 ml 3-4 gånger dagligen

-

-


Nipaxon 2.5 mg/ml oral suspension: Till barn under 2 år bör doseringen anpassas individuellt och ej överstiga 2,5 ml 3 gånger dagligen.

Varningar och försiktighet

Med tanke på möjlig risk för sekretanhopning på grund av dämpning av hostreflexen bör Nipaxon ges med största försiktighet till barn under 2 års ålder.

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Ökad effekt av warfarin under samtidig behandling med noskapin har rapporterats. Patienter som behandlas med warfarin bör därför stå under kontroll vid insättande och utsättande av noskapinbehandling.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Noskapin passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Inga negativa effekter har observerats i en körsimulatorstudie.

Biverkningar


Vanliga (1/10 - 1/100)

Neurol.: Huvudvärk, dåsighet.


Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

Allmänna: Bröstsmärtor.

GI: Illamående, kräkningar, buksmärtor.

Hud: Urtikaria, Quinckes ödem.

Neurol.: Yrsel.


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Immunol: Anafylaktisk reaktion.

Luftvägar: Dyspné, vasomotorisk snuva.

Psyk: Hallucinationer.

Ögon: Konjunktivit.Hos vissa patienter kan noskapin orsaka intensiva buk/bröstsmärtor cirka 1/2-4 timmar efter administrationen. Dessa släpper spontant efter 1-3 timmar.

Överdosering

Toxicitet: 100-175 mg till småbarn gav ingen – lindrig, 250-400 mg gav efter koltillförsel lindrig, 400 mg till 13-åring samt 750-1000mg till vuxna gav lindrig intoxikation.

Symtom: Huvudvärk, yrsel, slöhet, somnolens, illamående, kräkningar.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Symtomatisk terapi.

Farmakodynamik

Noskapin har en centralt hostdämpande effekt, som kan jämföras med effekten av kodein. Noskapin saknar vanebildande egenskaper.

Farmakokinetik

Absorptionen av noskapin är snabb hos fastande personer och maximal plasmakoncentration uppnås i regel inom 1 timme. Föda nedsätter absorptionshastigheten men också den biologiska tillgängligheten av noskapin. Nipaxon oral suspension/tablett bör därför intas mellan måltiderna. I jämförelse med tabletten har den biologiska tillgängligheten visat sig vara i genomsnitt ca 30% lägre i orala suspensionen. Den interindividuella variationen i biologisk tillgänglighet är stor. Noskapin elimineras praktiskt taget fullständigt genom metabolism och halveringstiden är ca 2 timmar.

Innehåll

1 ml oral suspension innehåller: Noskapin 2,5 mg respektive 5 mg. Glycerol (85%) 433 mg/ml, etanol (96%) 2,2 mg/ml, Poloxamer, Kelgum (xantangummi E 415 och fruktkärnemjöl E 410), dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, fänkålolja, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), renat vatten.


1 tablett innehåller: Noskapin 50 mg. Laktosmonohydrat 120 mg, majsstärkelse, talk, gelatin, magnesiumstearat, glycerol.

Förpackningsinformation

Oral suspension 2,5 mg/ml (vit/grå, svagt gul suspension, fänkålsmak)
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
Oral suspension 5 mg/ml (vit/grå, svagt gul suspension, fänkålsmak)
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
Tablett 50 mg (vit, rund, plan med skåra, diameter 9 mm)
15 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
30 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av