Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

C-vimin® apelsin

Meda

Brustablett 1 g
(Tillhandahålls ej) (vita, plana, apelsinsmak, 25 mm)

Vitamin C

Aktiv substans:
ATC-kod: A11GA01
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
C-vimin® brustablett 1 g;

C-vimin® apelsin brustablett 1 g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-13

Indikationer

Konstaterad brist på C-vitamin. Bristtillstånd på grund av sjukdom, t.ex. malabsorption.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

½-1 brustablett 1-2 gånger dagligen.

Brustabletten skall lösas i ett halvt glas vatten.

Varningar och försiktighet

Hög halt av askorbinsyra kan ge falskt negativ reaktion vid glukosprov (sticktest).


Höga halter av askorbinsyra kan leda till förhöjda halter av oxalat i urinen. Detta ökar risken för bildning av kalciumoxalat, framförallt hos patienter som har eller har haft njursten.


Följande försiktighetsåtgärder ska iakttas vid samtidig behandling med C-vitamin och deferoxamin: Vitamin C ska ej kombineras med deferoxamin till patienter med hjärtsvikt. C-vitamin ska inte sättas in förrän behandling med deferoxamin har pågått i fyra veckor och enbart till patienter som erhåller regelbunden behandling med deferoxamin. En dygnsdos av 200 mg C-vitamin bör inte överskridas.


C-vimin och C-vimin apelsin innehåller natrium

C-vimin och C-vimin apelsin innehåller 275 mg respektive 267 mg natrium per brustablett, motsvarande 14 % respektive 13 % av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag av natrium (2 gram natrium för vuxna).

Den högsta dagliga dosen (2 brustabletter) motsvarar 28 % respektive 26 % av WHOs högsta rekommenderade dagliga intag av natrium.

C-vimin och C-vimin apelsin anses ha högt natriuminnehåll. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats natriumfattig kost.

Interaktioner

Hos patienter med kronisk järnupplagring, som samtidigt behandlas med deferoxamin och höga doser C-vitamin, har nedsatt hjärtfunktion observerats, vilken var reversibelC-vitamin utsattes.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning i föreskriven dosering under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

C-vimin har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Inga biverkningar kan förväntas vid rekommenderad dosering.

Överdosering

Låg akut toxicitet.

Farmakodynamik

Askorbinsyra ingår i viktiga intracellulära reduktions- och oxidationsreaktioner, bland annat vid kollagensyntes och benbildning.

Askorbinsyra ökar absorption av järn från kosten samt fungerar som antioxidant.

Farmakokinetik

Askorbinsyra absorberas fullständigt från tarmen. Askorbinsyra metaboliseras till bland annat oxalsyra som utsöndras genom njurarna. Överskott av askorbinsyra, utöver kroppens behov, utsöndras till stor del oförändrat genom njurarna.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 brustablett innehåller 1 g askorbinsyra. Hjälpämne med känd effekt: 1 brustablett C-vimin inehåller 275 mg natrium. 1 brustablett C-vimin apelsin innehåller 267 mg natrium.

C-vimin: Citronsyra, natriumvätekarbonat, natriumkarbonat, natriumcyklamat, risstärkelse, smakämne (citronsmak innehållande sorbitol, mannitol, citronolja), rödbetsextrakt (färgämne E162 samt maltodextrin som bärare), natriumcitrat, riboflavinnatriumfosfat (färgämne E101), sackarinnatrium.

C-vimin apelsin: Citronsyra, natriumvätekarbonat, natriumkarbonat, natriumcyklamat, risstärkelse, smakämne (apelsinsmak innehållande sorbitol, mannitol, apelsinolja, mandarinolja), rödbetsextrakt (färgämne E162), maltodextrin, natriumcitrat, riboflavinnatriumfosfat (färgämne E101), sackarinnatrium, mannitol.

Blandbarhet

C-vimin i upplöst tillstånd kan vid behov blandas med andra vätskor.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Askorbinsyra

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Fuktkänslig

Förpackningsinformation

C-VIMIN®
Brustablett 1 g (vita, plana, citronsmak, 25 mm)
25 styck rör, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
2 x 25 styck rör, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 25 styck rör, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

C-VIMIN® APELSIN
Brustablett 1 g (vita, plana, apelsinsmak, 25 mm)
25 styck rör, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
50 styck rör, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
100 styck rör, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av