Läkemedelsföretag inom LIF

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige

Telefon: 08-630 19 00

E-post: info@medasverige.se

Kontorstid: 08.00-17.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Länk till Meda AB

Läs mer på vår webbsida