FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ekvacillin®

Meda

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
(Tillhandahålls ej) (vitt, kristalliniskt pulver)

Penicillinasstabilt penicillin

Aktiv substans:
ATC-kod: J01CF02
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
För Ekvacillin® (Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning ) finns information om restnotering. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Styrkeinformation saknas:
Utbytbara läkemedel: Cloxacillin Stragen
Injektionsflaska, 10 x 1 g
Startdatum: 2018-09-30
Prognos för slutdatum: 2021-03-31
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Kloxacillin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av kloxacillin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att kloxacillin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Kloxacillin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,42 μg/L


Where:

A = 2776,4537 kg (total amount API of cloxacillin sodium (monohydrate) in Sweden year 2017, data from IQVIA) (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An experimentally derived Log P of 2,48 (unknown method) (Ref. 3) indicates that cloxacillin has a low potential for bioaccumulation.


Log P<4 which justifies the phrase “Cloxacillin has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

Elimination of cloxacillin occurs mainly in the kidneys via tubular secretion and glomerular filtration. Within 6 hours, 30-50% of an orally administered dose is excreted with the urine (Ref. 4).


References:

  1. Data from IQVIA "Consumption assessment in kg for input to environmental classification" – updated 2018 (data 2017)

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011.
    http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_r2_en.pdf

  3. Sangster (1994) ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health, http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidheavy.jsp

  4. SPC (Summary of Product Characteristics) Ekvacillin, 2018-07-13, FASS.se.