FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

MIRCERA®

Roche

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 60 mikrogram/0,3 ml
(Tillhandahålls ej) (Lösningen är klar och färglös till svagt gulaktig)

Övriga medel vid anemier

ATC-kod: B03XA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Roche omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.