Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gabapentin Actavis

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Kapsel, hård 300 mg
(Tvådelad hård gelatinkapsel med gul, ogenomskinlig över- och underdel, storlek 1, innehållande vitt pulver)

Antiepileptika

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX12
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Gabapentin Actavis

100 mg, 300 mg och 400 mg, hårda kapslar
gabapentin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är gabapentin. Varje hård kapsel innehåller 100 mg, 300 mg eller 400 mg gabapentin.

  • Övriga innehållsämnen är:

Gabapentin Actavis 100 mg hårda kapslar:

Kapselns innehåll: vattenfri laktos, majsstärkelse, talk

Kapselskal: titandioxid (E171), gelatin


Gabapentin Actavis 300 mg hårda kapslar:

Kapselns innehåll: vattenfri laktos, majsstärkelse, talk

Kapselskal: titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), gelatin


Gabapentin Actavis 400 mg hårda kapslar:

Kapselns innehåll: vattenfri laktos, majsstärkelse, talk

Kapselskal: titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), gelatin

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Island


 

Tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstraße 1

84529 Tittmoning

Tyskland

Ombud

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2017-12-01

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av