FASS logotyp
Kontakt

Amlodipin Actavis

Teva

Tablett 5 mg
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej) (vit till benvit, rund, bikonvex och märkt med 5 på ena sidan)

kalciumantagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: C08CA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.