FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Modiodal®

Teva

Tablett 100 mg
Avregistreringsdatum: 2019-11-22 (Tillhandahålls ej) (Tabletterna är kapselformade, 13 x 6 mm, vita till benvita märkta med 100 på den ena sidan.)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Psykoanaleptika, centralt verkande sympatometika

Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA07
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.