FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

NeoRecormon®

Roche

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 30000 IE
(Färglös, klar till lätt opaliserande lösning)

Särskild receptblankett krävs

Rekombinant humant erytropoietin

Aktiv substans:
ATC-kod: B03XA01
Läkemedel från Roche omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Lagerstatus

Sök apotek med läkemedlet i lager

För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel . Kontakta ditt apotek för hjälp.