FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Biopoin

Teva

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 3000 IE/0,5 ml
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: B03XA01
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.