FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Novantrone®

Meda

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2022-08-11 (Tillhandahålls ej) (Injektionsflaskor av glas)

Antracykliner och närbesläktade substanser

Aktiv substans:
ATC-kod: L01DB07
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.