FASS logotyp
Kontakt

Levodopa/Carbidopa Accord

Accord Healthcare AB

Depottablett 200 mg/50 mg
Avregistreringsdatum: 2017-09-21 (Tillhandahålls ej) (Oval, bikonvex, persiko- till ljust persikofärgad tablett med mosaikliknande utseende, ca 13 mm lång och 7 mm bred präglad med "L200" på ena sidan och slät på andra)

Levodopa: dopaminergika; Karbidopa: dopadekarboxylashämmare

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: N04BA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.