FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Theo-Dur

(Parallellimporterat)
Paranova Läkemedel AB

Depottablett 300 mg
Avregistreringsdatum: 2005-12-31 (Tillhandahålls ej)

Tabletterna är förpackade i bilsterkartor.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: R03DA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.