FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Methotrexate Orion

Orion Pharma

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 25 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (klar, gulaktig lösning)

Övriga immunsuppressiva medel

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AX03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.