Information om Webbtjänster för Fass

­På Fass.se finns aktuell information om samtliga godkända läkemedel i Sverige. Förutom beskrivningar av läkemedel innehåller webbplatsen också annan information som t.ex. nyheter om läkemedel. Viss del av informationen som finns lagrad i Fass-databasen går att hämta via webbtjänster som LIF tillhandahåller. LIF kan ge andra företag eller organisationer en icke-exklusiv rätt att få tillgång till delar av informationen i format som gör det möjligt att integrera den i sin egen produkt och göra den tillgänglig för sina egna användare. Exempel på sådana produkter kan vara ett internetbaserat informationssystem, en mobilapplikation eller journalsystem. För att kunna använda webbtjänsterna krävs ett avtal med LIF. I dagsläget finns möjlighet att hämta grundläggande produktdata, Fass-texter, Fass Vet.-texter, bipacksedlar humana och veterinära, nyheter/ändringsinformation akut-Fass, miljö- och egenvårdsinformation.


­


Dokumentation:


Vem får använda webbtjänsten

Företag eller organisationer som LIF godkänt kan nyttja webbtjänsterna. För att godkännas får kundens produkt inte konkurrera med någon av LIFs egna produkter, ska av LIF bedömts vara till nytta för företagen som deltar i Fass och bedömts ha en kvalitetssäkrad process som ska garantera att läkemedelsinformationen inte hanteras fel. För att hämta information via dessa webbtjänster krävs att företaget/organisationen tecknar avtal med LIF.


­

Har man möjlighet att testa funktionen innan avtal skrivs

Företag eller organisationer som vill testa om Fass webbtjänster passar behoven och är kompatibel med produkten kan ansöka om att få ett testkonto.

­

­Testkontot får inte användas i skarp drift.


Kontakt för LIFs policy och avtalsfrågor

E-postadress: fass@lif.se

Läs mer här om dataskydd på LIF


Publiceringsdatum: 2018-05-24