Ordlista

Din sökning: S

Salbutamol

Aktiv substans i läkemedel som används vid exempelvis kramper i luftrören eller vid astma. Salbutamol vidgar luftrören.

Salmeterol

Aktiv substans i läkemedel som används vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Salmonella

Grupp av bakterier som alla kan infektera människan och orsaka bland annat diarréer. Den vanligaste typen av salmonellabakterier smittar via dåligt tillagad mat, till exempel kyckling, och ger feber, diarré och buksmärtor. Dessa bakterier behandlas oftast inte med antibiotika. Andra typer av salmonellabakterier kan ge sjukdomarna tyfoidfeber och paratyfoidfeber, som kan vara betydligt allvarligare och som oftast behandlas med antibiotika.

Salmonella spp

synonymt med Salmonella

Salmonellos

Infektion med salmonellabakterier. Oftast menar man bara de salmonellabakterier som sprids från djur till människa. Dessa bakterier finns hos till exempel nötkreatur, grisar och hönsfåglar. De sprids till människan via dåligt tillagad mat. En infektion medför ett akut insjuknande med feber, diarré och buksmärtor. Oftast behandlar man endast med vätskeersättning.

Saltsyra

synonymt med HCl

Saluretika

Betyder egentligen saltdrivande, men används om urindrivande läkemedel. Urindrivande läkemedel används dels vid högt blodtryck och dels vid ansamling av vätska i kroppen.

Saluretikum

synonymt med saluretika

Salvbas

Huvudbeståndsdelen i en salva. Är fet och vattenfri och består ofta av mineraloljor eller vaxer. I salvbasen kan läkemedel tillsättas för att få en salva verksam mot olika besvär.

Salvkompress

Sterilt förband som används vid såromläggning. En salvkompress är som ett tunt nät som läggs på såret och innehåller mjukgörande salva vilket gör att inte fastnar så lätt i såret. En salvkompress kan fungera enbart som ett skyddannde förband för såret men kan också innehålla salvor med läkemedel.

Salvstrumpa

Elastisk strumpa, indränkt i salva som har en skyddande effekt på huden. En salvstrumpa används som innerförband, då benet ska lindas med en elastisk binda för att öka blodflödet i underbenens blodkärl som leder blodet upp till hjärtat, vener. Salvstrumpan skyddar samt håller huden mjuk och smidig. Salvstrumpan ska träs på och sitta på hela underenet från tårna till knävecket.

Sarcom

synonymt med sarkom

Sarkoidos

Sarkoidos är en s.k. inflammatorisk sjukdom, vilket innebär att kroppens immunförsvar orsakar skada i olika vävnader. Vid sarkoidos drabbas främst lungorna, men även andra organ som hud, mjälte och njurar kan drabbas. Orsaken till sjukdomen är inte känd.

Sarkom

Sarkom är elakartade tumörer som uppkommer i stödjevävnad. Till stödjevävnad räknas bl.a. skelett, brosk, muskler och bindväv. C:a 1 % av all cancer är sarkom, så det är en relativt ovanlig variant. Sjukdomen behandlas, som andra varianter av cancer, med kirurgi, strålning och/eller cellgifter.

SBCC

synonymt med basaliom

Scaling

Borttagande av tandsten och infekterat rotcement.

Schampo

Flytande eller halvfast läkemedelsberedning som är avsedd för att användas i hårbotten och därefter sköljas bort med vatten.

Schizofreniform psykos

Schizofreniliknande psykos. När de schizofrena symtomen försvinner helt inom sex månader kallas det för schizofreniform psykos.
Läs mer om schizofreni på 1177 Vårdguidens webbplats.

Scintigrafi

Scintigrafi är en undersökningsmetod som går ut på att man ger patienten ett radioaktivt märkt ämne. Sedan kan man se var och i hur stor utsträckning ämnet fördelats i kroppen. Denna metod används för att undersöka olika organ.

Screening

Screeningundersökning

Medicinska undersökning som görs för att diagnostisera en sjukdom, utan att individen uppvisar några symtom på sjukdomen. Avsikten är att hitta sjukdomar så tidigt som möjligt.

Screeningundersökningar

Scrotum

Scrotum är detsamma som pung.

Seborroisk

Term för ökad avsöndring från hudens talgkörtlar. Kan även ske i samband med bildandet av torra fjäll, kallas då även för mjäll.

Seborré

synonymt med seborroisk

Sebum

Kallas även talg och är det feta sekret som kommer från hudens talgkörtlar.

Secernera

Avsöndra. Man kan t.ex. säga att sekret secerneras från körtlar.

Sedation

Att ge läkemedel med lugnande effekt.
Läs mer om nervsystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Sedativ

Lugnande, rogivande.

Sedativa

synonymt med sedativum

Sedativum

Annat ord för läkemedel som verkar lugnande.

Sedering

synonymt med sedation

Sekalealkaloid

Detsamma som mjöldrygealkaloid. Mjöldrygealkaloider är ämnen med medicinsk effekt, som utvinns ur mjöldryga. Ett exempel på en mjöldrygealkaloid är ämnet ergotamin, som är livmodersammandragande, blodstillande samt verksamt mot migrän.

Sekret

Sekret är en avsöndringsprodukt från till exempel sår, slemhinnor och körtlar och kan vara exempelvis tårar, saliv, magsaft eller sårvätska.

Sekretin

Hormon som bildas i tunntarmen när det sura maginnehållet kommer dit från magsäcken. Hormonet påverkar produktion av galla och bildandet av bikarbonat från bukspottkörteln. Bikarbonat och galla behövs för matsmältningen.

Sekretion

Utsöndring eller avsöndring. Många olika celler i kroppen utsöndrar ämnen. Exempelvis utsöndrar magsäckens parietalceller saltsyra när de kommer i kontakt med hormonet gastrin eller med histamin.

Sekundärinfektion

Nytillkommen infektion i redan infekterad vävnad. Oftast tillstöter den nya infektionen innan den första infektionen har läkt ut helt. Sekundärinfektioner kan också vara infektioner i huden som kan uppkomma efter ett kirurgiskt ingrepp.

Selegilin

Aktiv substans i läkemedel som bland annat används för att lindra symtomen vid Parkinsons sjukdom.

Selektiv

Som gör ett urval grundat på särskilda förutsättningar. Exempelvis kan ett läkemedel vara selektivt när det endast verkar på en viss sorts receptorer i kroppen och inte på andra.

Seminom

Seminom är en typ av testikelcancer. Ca 250 män drabbas varje år av testikelcancer i Sverige. Vanligaste symtomen är att en testikel svullnar och/eller blir knölig. Tumören kan även orsaka diffusa smärtor. Idag blir de flesta helt botade med hjälp av cellgiftsbehandling.
Läs mer om testikelcancer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Semisyntetisk

Halvt naturlig och halvt konstgjord. Till exempel kallas ett antibiotikum som tillverkats på naturlig väg och som sedan förbättrats i ett laboratorium för semisyntetiskt.

Senapsgasanalog

synonymt med kvävesenapsgas

Senegaextrakt

Koncentrat med kemiska substanser från växten Senega. Flertalet olika kemiska substanser kan extraheras (dras ut) ur växter med hjälp av olika metoder.

Sensibilisera

Öka känsligheten för något. Exempelvis ökad känslighet mot ett ämne eller partikel som gör att man vid senare kontakt får en allergisk reaktion.

Sensorisk

Något som har att göra med sinnesintryck (syn, hörsel, smak, lukt och känsel). Exempelvis är de sensoriska nerverna de nerver som leder sinnesintryck till hjärnan, till skillnad från de motoriska nerverna som styr våra rörelser.

Sepsis

synonymt med septisk

Septikemi

Innebär att kroppen reagerar på en så kallad allmän bakterieinfektion, vilket i praktiken betyder att det finns bakterier i blodet. En sådan reaktion består av att kroppen påverkas allmänt, till exempel av feber, instabil cirkulation och problem med syresättningen av blodet.

Septisk

Som har att göra med sepsis. Sepsis innebär att kroppen reagerar på en så kallad allmän bakterieinfektion, vilket i praktiken betyder att det finns bakterier i blodet. En sådan reaktion består av att kroppen påverkas allmänt, till exempel av feber, instabil cirkulation och problem med syresättningen av blodet.

Serin

synonymt med aminosyra

Serotonerg

Som har med signalsubstansen serotonin att göra.

Serotonin

Serotonin är en signalsubstans som bl.a. förekommer i mag-tarmkanalen och hjärnan. I mag-tarmkanalen reglerar serotonin tarmrörelser och i hjärnan påverkar substansen bl.a. stämningsläge och aptit.

Serratia

Släkte av bakteriearter där två arter är av intresse. De kan båda orsaka sjukdomar hos patienter som redan ligger på sjukhus, till exempel urinvägsinfektioner och infektioner i sår.

Serratia marcescens

Järteckensbakterien, en rödfärgad bakterie som förekommer rikligt i naturen och även delvis i människans tarmar. Den är normalt ofarlig men kan på sjukhus orsaka utbrott av så kallad sjukhussjuka.

Serratia spp

synonymt med Serratia

Sertralin

Läkemedelssubstans av typen selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Läkemedel med denna substans används mot depressionssjukdomar.

Serum

Serum är blod utan blodkroppar och fibrinogen. Fibrinogen är inblandat i blodets levringssystem. Serum kan även innebära ett läkemedel mot förgiftningar, som t.ex. ormbett.

Serumferritin

Mängden ferritin i blodvätskan. Ferritin är ett protein som används för att lagra järn.

Serumgastrin

Mängden gastrin i blodvätskan. Gastrin är ett hormon som påverkar bildningen av saltsyra i magsäcken.

Serumkreatinin

Serumkreatinin är mängden av ämnet kreatinin i blodplasma. Värdet används för att beräkna en persons njurfunktion. Njurarna är viktiga för att man skall kunna göra sig av med många läkemedel varför deras funktion måste uppskattas för att kunna ge rätt dos av vissa läkemedel. Serumkreatinin-nivån beror förutom på njurfunktionen av hur mycket vatten man har i kroppen, längd, vikt, ålder och andra faktorer.

Serumlipid

Fettämnen som normalt finns i blodets serum. Till dessa fetter hör kolesterol och triglycerider.

Serös otitis media

Otitis media är en form av öroninflammation. Serös otits media uppstår ofta till följd av en akut otits media och vätska samlas då i mellanörat.

S-fas

En av de fyra faserna som cellcykeln är indelad i. Cellcykeln är den process en cell genomgår för att dela sig. Under S-fasen sker kopieringen av DNA (arvsmassan). När cellen konstaterat att all DNA är kopierad så delar den sig i två.

Sfinkter

Ringmuskel, ringformad muskel som kan dra ihop och stänga en öppning. Sådana muskler finns på flera ställen i kroppen, bland annat i pupillen i ögat, övre magmunnen och analöppningen.

SGA

Förkortning för small for gestational age. Det betyder ungefär liten för att vara nyfödd, och innebär att ett spädbarn har en oväntat låg födelsevikt.

SHBG

SHBG är förkortningen för Sex Hormone Binding Globulin. Det är ett protein som finns i blodet. Dess uppgift är att transportera sexualhormoner, såsom testosteron. När man äter p-piller kan halterna av SHBG öka, vilket ofta medför en minskad testosteron-halt. Detta medför i sin tur en minskad sexlust.

Shigella

Bakterie som orsakar sjukdomen bacillär dysenteri, även kallad rödsot eller helt enkelt shigellainfektion. Det är en sjukdom som numera är ganska ovanlig i Sverige. Den medför feber, diarré, buksmärtor och blodig avföring. Bakterien sprids främst via mat och vatten i ohygieniska miljöer. En infektion behandlas i princip alltid med antibiotika.

Shigella spp

synonymt med Shigella

Shigellos

Ett annat ord för bacillär dysenteri, en infektion och orsakas av Shigellabakterier. Infektionen framkallar feber, kraftiga buksmärtor, diarré och ibland blodig avföring. Bakterien sprids främst via mat och vatten i ohygieniska miljöer. Diagnos ställs genom att bakterier påvisas i avföringen. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.
Läs mer om shigellainfektion på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Shunt

Förgrening, parallellkoppling. En shunt kan vara en förbindelse mellan blodkärl eller andra organ. Vissa missbildningar medför att det bildas shuntar på fel ställen i kroppen, exempelvis mellan hjärtats olika hålrum. Shuntar kan också användas inom läkarvetenskapen för att avhjälpa olika tillstånd. Vid s.k. vattenskalle kan exempelvis en shunt läggas in för att minska trycket inuti huvudet.

Sialadenit

Spottkörtelinflammation.

Sialorré

Onormalt stor salivbildning.

Sicklecellanemi

En ärftlig typ av blodbrist som orsakas av missbildade röda blodkroppar.

Sigmoidoskopi

En metod att studera den slingrande tjocktarmsdelens insida. Detta görs med ett sigmoidoskop (ljusfiberinstrument).

Signifikant

Inom matematikens och statistikens värld är ett beräknat resultat signifikant om det inte beror av slumpen och är av betydelse. Om man till exempel ska jämföra två läkemedelsbehandlingar i två olika patientgrupper och får olika resultat och man då kan se en signifikant skillnad i de olika grupperna, beror inte skillnaden på slumpen utan på att den ena behandlingen är bättre än den andra.

Simvastatin

Aktiv substans som används i läkemedel som avser att sänka blodets kolesterolvärde.

Sinoatriellt block

En störning i sinusknutan. Sinusknutan är den del av hjärtat som startar hjärtats kontraktion och reglerar hjärtats rytm.

Sinuit

Bihåleinflammation. Orsakas oftast av bakterier men även virus, svampar och allergiframkallande ämnen kan ge upphov till bihåleinflammation. Infektionen startar oftast i näsan och yttrar sig genom varig snuva, värk i ansikte och tryck över bihålorna.

Sinusarrest

Utebliven impuls från sinusknutan, den del av hjärtat som reglerar hjärtrytmen. Resultatet blir uteblivet hjärtslag. De vanligaste orsakerna är överdosering av digoxin eller onormalt hög aktivitet i nervus vagus, en nerv som bland annat reglerar hjärtats aktivitet.
Läs mer om rytmförändringar i hjärtat

Sinusbradykardi

En hjärtrytmsrubbning där hjärtat slår under 50 slag per minut.

Sinusfrekvens

I ett normalt hjärta uppstår varje ny elektrisk signal som får hjärtat att slå i sinsuknutan. Sinusfrekvensen är därför med vilken intensitet nya elektriska impulser uppstår i sinusknutan.

Sinusit

synonymt med sinuit

Sinusrytm

Hjärtats normala slagrytm.

Sirap

Lösning av socker och vatten som i läkemedelssammanhang används som bas för en del flytande läkemedel som ska tas via munnen. Sötman kan dölja smaken av vissa illasmakande läkemedel.

S-isomer

En av två spegelvända varianter av en molekyl, den andra betecknas R-isomer. R- och S-isomeren kan ha olika fysikaliska och kemiska egenskaper. Därför innehåller läkemedel ibland bara en av isomererna.

Sitaxentan

Sitaxentan används vid pulmonell arteriell hypertension, då lungornas blodkärl är hårt sammandragna. Sitaxentan binder till och blockerar receptorer (små mottagare) som normalt är mottagare för ämnet endotelin-1. Effekten blir att endotelin inte kan dra samman kärlen i lungorna och ett för högt blodtryck i lungan motverkas.

Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom är en reumatisk sjukdom som orsakas av en kronisk inflammation i vissa av kroppens körtlar t.ex. tår- och svettkörtlar. Symtomen är främst torr mun och torra ögon, men även trötthet, känslig hud och muskelsmärtor är vanligt. De flesta som drabbas är kvinnor i medelåldern.

Skivepitelcancer

Skivepitelcancer är en elakartad tumör som uppkommer i celler som kallas skivepitel. Skivepitel bygger bl.a. upp hud, matstrupe, munhåla samt slida, som alltså kan drabbas av sjukdomen. Huden är det område som oftast drabbas.

Sklerodermi

Kronisk sjukdom där huden först blir hård och tjock med eventuell ärrbildning för att i ett senare sjukdomsskede senare blir tunn och stram. Orsaken till sjukdomen är okänd.

Skleroterapi

Terapi som går ut på att man injicerar ett förhårdnande ämne. Denna metod används bl.a. för behandling av åderbråck, där det injicerade ämnet gör att den drabbade blodådern faller sönder.

Skotom

Synfältsbortfall. Skymd eller blind del av synfältet.

Skov

Period eller episod. Inom medicinen avses ofta en plötslig försämring av en sjukdom.

Skrapning

Avlägsnande av slemhinnor i kroppen. Exempelvis kan man behöva utföra skrapning av livmoderslemhinnan, av olika anledningar.
Läs mer om skrapning på livmodern på 1177 Vårdguidens webbplats.

Skum

Läkemedelsform som är avsedd för lokalbehandling. Läkemedel som finns som skumberedningar kan till exempel vara skum som sprutas in i ändtarmen för att verka mot inflammationer i ändtarmen eller skum som stryks på hud och i hårbotten för att behandla hudutslag.

Skvamös

Fjällande eller fjällig. T.ex. finns skvamös hudcancer, som alltså yttrar sig i att huden blir fjällig.

Sköldkörtel

Sköldkörteln är kroppens största körtel som bildar hormoner. Dessa hormoner styr framför allt cellernas aktivitet och ämnesomsättning, men även kalciumomsättningen i kroppen.

Slagvolym

Den volym blod som pumpas ut från hjärtat till lungorna (via höger kammare) eller kroppspulsådern (via vänster kammare) under ett hjärtslag. Volymen är samma för båda höger och vänster kammare. Normalt 60-100 ml.

SLE

Slemhinna

Den hinna som täcker insidan av till exempel andningsvägarna, mag- och tarmkanalen, munhålan och urinvägarna. Slemhinnorna är uppbyggda av epitelceller, bindväv och slemkörtlar. Slemkörtlarna utsöndrar sekret som håller slemhinnan fuktig.

Slemhinne

synonymt med slemhinna

SmPC

synonymt med SPC

Småcellig lungcancer

Lungcancer delas in i två huvudtyper, småcellig samt icke-småcellig lungcancer. Ca 15-20% av alla lungcancerfall är småcelliga, och är den variant som är farligast. Den tillväxer mycket snabbt, och har en tendens att sprida sig tidigare än icke-småcellig cancer. Den icke-småcelliga varianten utgör ca 80 % av lungcancerfallen, och har ofta ett betydligt långsammare förlopp. Vanliga symtom vid lungcancer är hosta, slemproduktion, pip i bröstet samt bröstsmärtor.
Läs mer om lungcancer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Snabbsänka

synonymt med Snabbsänkan

Snabbsänkan

När kroppen är drabbad av en inflammation ökar halten av proteinet CRP i blodet. Att ta snabbsänkan innebär att mäta koncentrationen CRP i ett blodprov. Med snabbsänkan kan således inflammationer påvisas vilket exempelvis är vanligt vid bakterieinfektioner.

SNRI

SNRI är en förkortning för serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare). Det är en grupp antidepressiva läkemedel som hämmar återupptaget av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i vissa synapser i centrala nervsystemet.

Social fobi

Rädsla och ångest för situationer där man står i centrum för andras uppmärksamhet. Personen känner en rädsla att bli granskad och förödmjukad. Ångesten visar sig bl.a. genom att personen rodnar, svettas, skakar och får hjärtklappning.
Läs mer om social ångest på 1177 Vårdguidens webbplats.

Somatiska nerver

Somatiska nervsystemet

Det somatiska nervsystemet består av de motoriska nerverna och de sensoriska nerverna. Till skillnad från det autonoma nervsystemet som vi inte kan styra med viljan är de motoriska nerverna viljestyrda och gör att vi kan påverka den muskel vi vill ska utföra något, till exempel lyfta en arm. De sensoriska nerverna förmedlar känselimpulser från huden och musklerna till det centrala nervsystemet, CNS. De sensoriska nerverna gör att vi kan uppfatta omgivningen som till exempel värme och kyla, smärta, tryck och beröring.
Läs mer om nervsystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Somnolens

Sömnighet, sjuklig trötthet. Beror på en skada i det retikulära systemet i storhjärnan och hjärnstammen som styr vakenhet.

Spasm

Kramp, okontrollerade muskelryckningar.

Spasmolytika

synonymt med spasmolytikum

Spasmolytikum

Läkemedel som är kramplösande.

SPC

Förkortning av Summary of Product Characteristics, på svenska produktresumé. Ett dokument som innehåller information som är viktig för användningen av ett läkemedel. Detta ligger till grund för ett läkemedels Fass-text. Informationen riktar sig till personalen inom hälso- och sjukvården.

Spermatogenes

Spermatogenesen är bildandet och utvecklandet av manliga sädesceller, d.v.s. spermier. Denna process sker i testiklarna, som är en del av det manliga könsorganet.

Spermicid

Spermiedödande medel. Används som preventivmedel.

Spinal

Något som syftar på ryggmärgen eller ryggraden eller hör till någon av dessa.

Spinalanestesi

Ryggmärgsbedövning, bedövningsmedlet sprutas in mellan två kotor i ryggraden. Bedövningen varar vanligtvis några timmar och används som alternativ till narkos.

Spinhaler

Spinhaler är en typ av inhalator. En inhalator används för att få ner läkemedel i lungorna. Spinhaler används för att kunna andas in innehållet i särskilda läkemedelskapslar som placeras i inhalatorn.

Spiral

En spiral är ett livmoderinlägg som används som preventivmedel. Det finns tre olika varianter: kopparspiral, plastspiral och hormonspiral.
Läs mer om olika preventivmetoder och preventivmedel på 1177 Vårdguidens webbplats.

Spirometri

Spirometri innebär att undersöka lungornas kapacitet samt funktion. Med hjälp av olika instrument kan andningen kartläggas och man kan få fram en bild av hur lungorna fungerar (eller inte fungerar). Detta är således en viktig metod för att fastställa lungsjukdomsdiagnoser.

Spironolakton

Aktiv substans som är ett urindrivande medel (diuretikum) som används för att minska på ödem samt högt blodtryck.

Spjälka

Sönderdela. När man pratar om läkemedel och andra kemiska ämnen innebär det att ämnet sönderdelas i enklare komponenter. Spjälkning i kroppen sker ofta med hjälp av enzymer.

Splanchnicus

Som har med inälvorna att göra.

Splanknikus

synonymt med splanchnicus

Splenomegali

Förstoring av mjälten. Mjälten utgör en del av lymfsystemet, som är en del i immunsförsvaret. Mjälten tar även hand om och bryter ner gamla röda blodkroppar.

Spondylartros

Artros, det vill säga nedbrytning eller förslitning, i ryggradens leder såsom i nacke, bröstrygg eller ländrygg. Kallas också för spondylos. Kan ge stelhetskänsla och värk. Dessa förändringar är dock mycket vanliga hos äldre och behöver inte ge några besvär alls.
Läs om flera olika former av artros på Reumatikerförbundets hemsida.

Sporotrikos

Svampinfektion som drabbar huden och dess underliggande lymfkörtlar. Sjukdomen yttrar sig som små svullna knölar på huden, dessa går ofta sönder och bildar små sår. Svampen som ligger bakom infektionen heter Sporothrix schenckii och kan behandlas med antimykotika.

Spotting

Stänkblödning. Blödning som ibland förekommer från livmoderhalsen mellan menstruationerna. Kan orsakas av bl.a. p-piller, spiral samt sjukdom (oftast en tumör).
Läs mer om menstruation på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om mellanblödningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Spraylösning

Lösning avsedd att finfördelas till små droppar genom att sprejas.

Sprayvätska

Vätska avsedd att finfördelas till små droppar genom att sprejas.

Sprue

Tarmsjukdom som ger fettdiarré och undernäring.

Spruta

Instrument som används vid tillförsel av läkemedel till exempelvis blodet, muskler eller under huden.

Sputum

Medicinsk term för upphostat slem.

Spädningsvätska

Vätska som används för att späda läkemedelslösningar i koncentrerad form.

Squalen

Kemisk förening som finns i små mängder i alla djurceller och utgör ett förstadium till kolesterol.

Squalenepoxidas

Ett enzym som ingår i biosyntesen av kolesterol.

SSRI

SSRI är en förkortning för selective serotonin reuptake inhibitors (selektiva serotoninåterupptagshämmare. Det är en grupp antidepressiva läkemedel som endast hämmar återupptaget av signalsubstansen serotonin i vissa synapser i centrala nervsystemet.

Stafylokock

Stamcell

Stamceller är omogna ursprungsceller, som har förmågan att utveckla sig till ett stort antal olika specialiserade celler. De kan även dela sig och på så sätt bilda flera stamceller. När befruktningen sker, och spermien och ägget möts, så uppstår en enda stamcell, som sedan genom delning bildar hela människokroppen.

Stamcellstransplantation

HPCT, eller hematopoetisk stamcellstransplantation, är en behandling som används vid bl.a. leukemi (blodcancer). Då slår man först ut den sjuka benmärgen med cellgifter och eventuellt även strålning, för att sedan föra in s.k. stamceller i blodet. Stamcellerna kommer att bilda den nya benmärgen och producera röda och vita blodkroppar, samt blodplättar.
Läs mer om stamcellstransplantation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Stamemulsion

En beredning av små vatten- och fettdroppar i hög koncentration. Stamemulsionen används för vidare beredning av svagare emulsioner genom tillsats av mer vatten eller fett.

Stamlösning

Lösning innehållande hög halt läkemedel. Stamlösningen används för att bereda svagare läkemedelslösningar genom att lösningsmedel, exempelvis vatten, tillsätts.

Staph. aureus

Staphylococci

Staphylococcus aureus

En bakterie som finns normalt hos oss människor men som även kan medföra sjukdomar, ofta på huden. Den vanligaste är svinkoppor, en smittsam sjukdom som oftast drabbar barn och ungdomar.
Läs mer om svinkoppor på 1177 Vårdguidens webbplats.

Staphylococcus epidermidis

En av de vanligaste bakterierna på människans hud. Bakterien orsakar sällan infektioner, men kan vara problematisk på sjukhus där antibiotikaresistens är vanligt förekommande.

Staphylococcus saprophyticus

Bakterie som kan orsaka en kraftig blåskatarr hos kvinnor. Katarren medför bland annat smärtor i samband med vattenkastningen. En infektion med Staphylococcus saprophyticus går att behandla med antibiotika.
Läs mer om blåskatarr på 1177 Vårdguidens webbplats.

Staphylococcus spp.

Familj av bakteriearter som alla finns normalt på människans hud. Den viktigaste är Staphylococcus aureus som bland annat orsakar svinkoppor.
Läs mer om svinkoppor på 1177 Vårdguidens webbplats.

Startförpackning

Liten läkemedelsförpackning som apoteken kan expediera när man ska använda läkemedlet för första gången.

Status epilepticus

Svår form av epilepsi. Ett tillstånd då det epileptiska anfallet varar i mer än 30 minuter eller när minst två anfall fås under motsvarande tid utan att medvetandet återfås mellan anfallen.
Läs mer om epilepsi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Steady state

Jämviktstillstånd, balans. Ett tillstånd då koncentrationen av läkemedel i blodet är i balans. Detta sker genom att tillförseln av läkemedel är lika stor som den del av läkemedlet som bryts ner och försvinner ut ur kroppen.

Steatorré

Fettrik avföring, fettdiarré.

Stenos

Förträngning. Används i medicinska sammanhang när gångar (t.ex. blodkärl) i kroppen blir förträngda, som t.ex. vid ateroskleros, åderförkalkning.

Stenotrophomonas

Stenotrophomonas maltophilia

Bakterie som trivs i fuktiga miljöer. Den är i princip ofarlig för friska människor men sprids ibland på sjukhus, där den infekterar främst urinvägar och bensår hos patienterna.

Stent

Cylinder/rör som som används inom kärlkirurgin för att hålla bl.a. blodkärl utspända och öppna.

Stentinläggning

synonymt med Stent

Steril

Bakteriefri. Kan även betyda ofruktsam.

Sterisk

Har oftast betydelsen hur olika sidogrupper på kemiska föreningar är placerade.

Sterol

Fettsubstans (lipid). Den viktigaste sterolen hos människan är kolesterol.

Stevens-Johnson

Stevens-Johnsons syndrom

Ett sällsynt sjukdomstillstånd med bl.a. feber och sårbildning på hud och slemhinnor. Utlösande faktor kan vara vissa läkemedel, men även virus- och bakterieinfektioner kan orsaka tillståndet.

Stomatit

Smärtsamma sår i munslemhinnan. Orsaken till stomatit är okänd. Man tror att det är en autoimmun process, vilket innebär att kroppens försvarssystem reagerar på kroppens egen vävnad.
Läs mer om sår i munnen på 1177 Vårdguidens webbplats.

Stomi

Kirurgiskt anlagd öppning av t ex matstrupe, magsäck, tarm eller urinledare, till huden eller som förbindelse mellan två organ. En stomi till hudytan kan mynna i ett förband eller i en reservoar, som kan tömmas vid behov.

Stratifiera

När man i en statistisk analys delar in den studerade gruppen i mindre delar. T.ex. kan man, när man tittar på en viss sjukdom, genom stratifiering se hur vanlig den är i olika undergrupper, som män och kvinnor.

Stratum corneum

synonymt med hornlager

Streptococci

synonymt med streptokock

Streptococcus agalactiae

Bakterie som finns normalt i människans tarmar och även i vaginan hos kvinnor. Den enda kända risken för infektion är i samband med förlossningar då barnet kan infekteras.

Streptococcus anginosus

Bakterie som finns normalt hos människan i luftvägar, mag-tarmkanal och på huden. Den kan också orsaka sjukdomar, till exempel varbölder.

Streptococcus bovis

Bakterie som förekommer normalt i människans mag-tarmkanal och luftvägar. Den kan orsaka blodförgiftning och inflammation i hjärtat, men det är ganska ovanligt.

Streptococcus milleri

Bakterie som förekommer normalt i människans luftvägar, i mag-tarmkanalen och på huden. Den kan orsaka bland annat varbölder, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Streptococcus mutans

Bakterie som orsakar karies. Bakterien har ett protein på sin yta som gör att den fäster bra på tanden. När bakterien sitter på tanden kan den tillväxa och bryta ner emaljen vilket kan leda till karies.

Streptococcus pneumoniae

Den vanligaste av de bakterier som orsakar lunginflammation. Bakterien kan även orsaka andra sjukdomar som till exempel öroninflammation och bihåleinflammation. En infektion av den här bakterien behandlas oftast med penicillin. Numera finns även vacciner som kan tas i förebyggande syfte.
Läs mer om öroninflammation på 177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om lunginflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om bihåleinflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Streptococcus pyogenes

Bakterie som kan orsaka ett antal sjukdomar hos människan, bland annat halsfluss och scharlakansfeber. Behandling sker med antibiotika, i första hand penicillin.
Läs mer om scharlakansfeber på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om halsfluss på 1177 Vårdguidens webbplats.

Streptococcus spp.

synonymt med streptokock

Streptococcus viridans

Bakterie som finns normalt i människans tarmar. Den kan ibland orsaka sjukdomar, till exempel inflammation i halsmandlarna.

Streptokock

En bakterie som tillhör ett släkte som heter Streptococcus. Det finns flera olika typer av streptokocker som ofta indelas efter hur de påverkar blod. Den vanligaste indelningen delar in streptokockerna i 14 grupper från A till O. Vissa streptokocker kan orsaka sjukdomar hos människor, till exempel halsfluss och scharlakansfeber.
Läs mer om halsfluss på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om scharlakansfeber på 1177 Vårdguidens webbplats.

Streptomyces clavuligerus

Bakterie som lever naturligt i jord. Den används inom läkemedelsindustrin för att tillverka klavulansyra, som är ett antibiotikum.

Streptomyces nodosus

Bakterie som kan framställa substansen amfotericin. Amfotericin används vid behandling av olika svampinfektioner exempelvis candidiasis.

Streptomyces tenebrarius

En svamp som kan framställa tobramycin, som är ett antibiotikum med baktericid effekt. Tobramycin utvinns ur Streptomyces tenebrarius och tillhör antibiotikaklassen aminoglykosider. Tobramycin används vid olika bakterieorsakade infektioner.

Striatum

Kallas även corpus striatum (strimmiga kroppen på latin) och är en samling nervkärnor i storhjärnan. Striatum är viktig för bl.a. rörelsekontrollen.

Stridor

Pipande och väsande andning som beror på förträngning i övre luftvägarna.

Striktur

Förträngning av en gång eller kanal.

Stroke

Engelsk benämning på slaganfall. Orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan och kan leda till plötslig förlamning, medvetslöshet etc.

Stroma

Betyder ungefär grundväv, och innefattar den vävnad som utgör grunden tillsammans med kärl och nerver i bl.a. slemhinnor och körtlar. Stroman består av bindväv.

Struma

Struma är ett allmänt begrepp för förstorad sköldkörtel. Orsaken kan bl.a. vara inflammation eller en tumör i körteln. Sköldkörteln producerar livsviktiga hormon, s.k. tyreoideahormon, som styr ämnesomsättningen. Hormonproduktionen kan vid struma vara normal, förhöjd eller sänkt. De vanligaste symtomen vid struma är sväljsvårigheter, heshet samt symtom som beror på låg eller hög ämnesomsättning.

Strålkropp

synonymt med ciliarkropp

Stupor

Tillstånd där medvetandegraden är nedsatt. Patienten reagerar med att röra sig t.ex. när någon ropar högt och patienten kan även tala, dock något osammanhängande. Tillståndet förekommer bl.a. vid hjärnskador och förgiftningar.

Stärkelse

Vanligt fyllnadsmedel i tabletter. Ofta används majs-, vete-, potatis- eller ris-stärkelse. Ett fyllnadsmedels funktion är framförallt att ge tabletten lämplig storlek.
Läs mer om hjälpämnen på Läkemedelsverkets webbplats.

Subakut

Måttligt snabbt sjudomsförlopp. Används för att beskriva förlopp som ligger mellan akut och kroniskt.

Subcutan

synonymt med subkutan

Subdermal

Subdermal betyder under huden. Ett läkemedel som ges subdermalt ges oftast som ett implantat som opereras in strax under huden. Där kan det ligga och utsöndra läkemedel under en längre tid. På så sätt slipper man ta läkemedlet så ofta.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Subenhet

Subenhet kan förklaras som en del av en helhet. I kroppen finns t.ex. många proteiner som är uppbyggda av s.k. subenheter. Ett exempel är hemoglobin som finns i våra blodkroppar och transporterar syre till kroppens olika vävnader. Hemoglobin är uppbyggt av 4 subenheter d.v.s. 4 olika delar.

Subgingival

Under tandköttet.

Subkonjunktival

Under ögats bindhinna, konjunktiva.

Subkutan

Under huden. Termen används främst för att ange hur ett visst läkemedel injiceras. Exempel på läkemedel som ges subkutant är insulin.

Subkutant

synonymt med subkutan

Sublingual

Betyder under tungan. Termen kan beskriva var man administrerar ett läkemedel. Exempel på läkemedel som ges sublingualt är nitroglycerin mot kärlkramp. Fördel med sublingual administrering är att substansen snabbt når blodomloppet och att dess nedbrytning i levern undviks.

Sublingualspray

Sprayflaska som innehåller läkemedel vilket sprayas in i munnen, helst under eller på tungan.

Subretinal

Under ögats näthinna. Det medicinska ordet för näthinna är retina.
Läs mer om ögats anatomi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Subretinal fibros

En bindvävsöknig under näthinnan. Normal bindväv omvandlas till en fast, sjuklig bindväv med trådig struktur.

Substans P

Kroppsegen peptid (kedja av aminosyror) i nervcellerna. Substans P ökar muskelkontraktionen i glatt muskulatur, vidgar blodkärl samt fungerar som transmittorsubstans för bl.a. smärta.

Substantia nigra

Substantia nigra, eller den svarta kärnan, är en del av mellanhjärnan. Härifrån utgår de s.k. nigrostriatala nerverna. Dessa nerver är viktiga för motorik och kontroll av musklerna. Vid Parkinsons sjukdom bryts dessa nerver ner.

Substitutionsbehandling

Detsamma som ersättningsbehandling. Det innebär att man tillför ett ämne som kroppen normalt tillverkar själv, men av olika anledningar inte tillverkar i rätt mängd längre. Ett exempel på en sådan behandling är insulin som ges vid diabetes, då kroppen producerar för lite eget insulin.

Substitutionsterapi

Substrat

Vad man vanligen, inom kemins värld, menar med ett substrat är en molekyl som binder till ett enzym på dess aktiva yta. Enzymet katalyserar då reaktionen och istället för substratet får man en produkt. Ett subtrat kan också vara den yta som bakterier, celler, svampar med mera växer på, eller den näringslösning som används vid odling av bakterier med mera.

Subtyp

Sub- är ett prefix och betyder under. En subtyp är alltså en undergrupp av något, till exempel kan ett enzym ha subtyper vilket då är enzymer som påminner om huvudenzymet.

Suicid

Självmord.

Sulfonamider

Läkemedelsgrupp mot bakteriella infektioner (antibiotika). De används inte så stor utsträckning p.g.a. bakterieresistens men när man behandlar med dem är det ofta i kombination med trimetoprim, en annan typ av antibiotika.

Superovulation

När man på konstgjord väg provocerar fram ägglossning hos en kvinna, för att kunna genomföra en befruktning.

Supplement

Tillägg.

Suppositorie

synonymt med suppositorium

Suppositorier

synonymt med suppositorium

Suppositorium

Stolpiller. En läkemedelsform som man för in i ändtarmen.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Suppression

Undertrycka, hämma.

Suppressionsterapi

Suppressionsterapi är en behandling som går ut på att trycka ner, eller hämma något. T.ex. används suppressionsterapi vid överproduktion av hormoner från vissa körtlar. Produktionen av hormoner kan på så sätt normaliseras.

Supragingival

På tandköttet.

Supraspinal

Något som är beläget ovanför skulderbladen.
Information om nervstystemet i läkarboken på FASS.se

Supraventrikulär

Beläget ovanför hjärtkamrarna, i eller kring hjärtats förmak.

Supraventrikulära takyarytmier

Supraventrikulär takyarytmi

Hjärtrytmstörning som karaktäriseras av en hög hjärtfrekvens. En supraventrikulär takyarytmi utgår från hjärtats förmak eller sinusknutan och beror på att för många elektriska impulser startas upp i hjärtats förmak eller i sinusknutan.

Surrogat

Ersättning som i något väsentligt avseende är sämre än det som den ersätter.

Suspendera

Finfördela partiklar i vätska.

Suspension

Beredningsform där partiklar är finfördelade i vätska. Används bland annat för att underlätta upptaget av svårlösliga läkemedel i kroppen.

Svetsblänk

Inflammation i ögats bind- och hornhinna som orsakas av ultravioletta strålar exempelvis från en svets eller ett solarium. Symtomen är värk och ökad ljuskänslighet. Ögonskydd förebygger uppkomsten av svetsblänk.

Switch

När en vit blodkropp ändrar sin produktion av antikroppar från en typ till en annan.

Syfilis

Sjukdom som orsakas av bakterien Treponema pallidum. Den sprids sexuellt eller från en gravid kvinna till hennes foster. Först uppträder sår på könsorganen och därefter följer en tid med något eller några av väldigt många olika symtom. Om sjukdomen förblir obehandlad under lång tid finns risk för skador på hjärta och hjärna. Det finns effektiv behandling i form av antibiotika.

Sympatikomimetikum

synonymt med sympatomimetikum

Sympatikoton

Förenad med ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet.

Sympatomimetika

synonymt med sympatomimetikum

Sympatomimetikum

Medel som påverkar kroppens organ på motsvarande sätt som det s.k. sympatiska nervsystemet. I nässpray utnyttjas detta genom att substansen är kärlsammandragande, vilket leder till minskad svullnad och snuva.

Sympatomimetisk

synonymt med sympatomimetikum

Symptomatisk

synonymt med symtomatisk

Symtomatisk

Behandling och lindring av de symtom som uppvisas i samband med sjukdom, ej behandling av sjukdomens bakomliggande orsak.

Synaps

Omkopplingsställe mellan två nervceller (neuron), det vill säga den plats där en nervimpuls går från ett presynaptisk neuron till ett postsynaptisk neuron eller till det organ som ska påverkas. Överföringen mellan de två neuronen sker med hjälp av s.k. transmittorsubstanser.

Syneki

Betyder sammanväxning, sammanväxt eller sammanhållning. Exempel är synechia iridis som är en sammanväxt mellan regnbågshinnan och hornhinnan i ögat, eller synechia pericardii som är sammanväxningar av hjärtsäcksbladen i hjärtat.

Synergism

Då två substanser interagerar med varandra på ett sådant sätt, positivt eller negativt, att effekten blir större än väntat jämfört med om substanserna tagits var för sig.

Synergistisk

synonymt med synergism

Synfält

Det område ögat kan se och uppfatta när man i oförändrad ställning och fixerad blick tittar på något.

Syngen

Om t.ex. två människor är syngena innebär det att de har väldigt lika genetisk uppsättning, och alltså har samma ursprung. Syngenisk transplantation är när man transplanterar organ mellan två enäggstvillingar.

Synkope

Svimning.

Synkopé

synonymt med synkope

Synnerv

Synnerven, nervus opticus, är detsamma som andra kranialnerven, och är egentligen ett utskott från hjärnan. Denna nerv förmedlar information från näthinnans tappar och stavar i ögat till syncentrat i hjärnan vilket omvandlar impulserna till de synintryck vi upplever.

Synovial

Som har med ledvätska eller synovialhinnan att göra. Synovialhinnan är det innersta lagret i en led, som producerar ledvätska.

Synovit

Inflammation i den innersta hinna som omger en led, den så kallade ledhinnan eller synovialhinnan.

Synpigment

synonymt med synpurpur

Synpurpur

Rött ämne, rodopsin, som finns i ögats stavar och som till sin kemiska struktur liknar vitamin A. Det är mycket känsligt för ljus och när ögats näthinna nås av ljus förändrar synpurpuret sin form. Via synnerven skickas då en signal till hjärnan som gör att vi uppfattar ljuset.

Synskärpa

Synskärpa är detsamma som synförmåga, det vill säga hur bra ögat är på att se och uppfatta saker, framför allt när det kommer till små detaljer.

Synskärpe

synonymt med synskärpa

Syntes

Sammanfogning eller sammanlänkning. Synteser sker hela tiden i kroppen, till exempel när flera aminosyror kopplas ihop till ett protein. Inom läkemedelsindustrin syftar ordet på den reaktionsväg man använder för att framställa en viss läkemedelssubstans.

Synteshastighet

Hur snabbt ett ämne bildas i kroppen.

Syntetisk

Icke-naturlig, dvs tillverkad på konstgjord väg.

Syra-basbalans

Kroppens strävan att hålla pH vid 7,4 (fysiologiskt pH) i vätskan utanför kroppens celler.

Syralabil

En syralabil substans eller molekyldel klarar inte av den sura miljön i magsäcken utan att påverkas.

Syrastabil

Ett syrastabilt läkemedel klarar av den sura miljön i magsäcken utan att förstöras.
Läs mer om läkemedels väg genom kroppen på 1177 Vårdguidens webbplats.

Syreradikal

Kemiska föreningar som oftast är mycket reaktiva och därmed kan vara skadliga för kroppen.

Systemabsorption

Systemabsorption innebär att något, t.ex. en läkemedelssubstans, tas upp i blodomloppet.

Systemisk lupus erythomatosus

Systemiskt

synonymt med systemterapi

Systemterapi

Medicinsk behandling som ges systemiskt, det vill säga något som ges till hela kroppen. Jämför med lokal behandling där man enbart behandlar det område som är sjukt, till exempel ögondroppar som ges i ögat. Dock kan en systemisk behandling vara tänkt att verka lokalt på ett visst ställe i kroppen.

Systole

synonymt med systolisk

Systolisk

Som har med hjärtats sammandragning, systole, att göra. Exempelvis är systoliskt blodtryck det höga tryck som kan mätas i blodkärlen precis efter hjärtat pumpat.

Sömnapné

Upprepade andningsuppehåll under nattsömnen.