Sök information

Sök läkemedel

I sökfältet överst på sidan som alltid ligger tillgängligt kan du söka på läkemedelsnamn, substansnamn och ATC-kod/ATC-kodsbeskrivningar eller läkemedelsnamn, substansnamn och sjukdomar om du är på ingången Fass Allmänhet. Sökfunktionen börjar söka efter att du skrivit minst tre tecken och ger förslag utan att man behöver trycka på ”Sök” eller ”Enter”. Listan på förslag uppdateras hela tiden medan du skriver och du kan välja en träff direkt i den utfällda listan. Dyker inte det du letade efter upp (det direkta sökförslaget ger ett något filtrerat resultat) trycker du på ”Sök” eller ”Enter” för en fullständig sökträfflista uppdelad i kategorierna ”Läkemedel”, ”Substans” och ”ATC-kod” resp. ”Sjukdomar” beroende på ingång.

Obs! Även om nästan alla läkemedel finns i Fass är det inte obligatoriskt för ett läkemedelsbolag att delta i Fass varför vissa läkemedel inte går att hitta på Fass.se. När ett läkemedel precis blivit godkänt kan det också dröja något innan en text hunnit publiceras. Fass innehåller endast läkemedel som finns på den svenska marknaden (du kan få träff på ett preparat köpt i utlandet om namnet är detsamma men notera att samma läkemedel kan se olika ut i olika länder). Endast preparat som är läkemedelsklassade finns i Fass - kosttillskott och liknande ingår inte.


Läkemedelsnamn

När du söker ett läkemedel räcker det med att du skriver den första bokstaven i namnet. Då kommer sökträffslistan att visa alla de läkemedel som börjar på denna bokstav. Försök dock att skriva in några av de första bokstäverna för att få förslag direkt i sökfältet och göra träfflistan kortare.

Sökfunktionen klarar att hantera viss felstavning. Söker du på till exempel ”Losek”, så kommer träfflistan att visa det rätta namnet, ”Losec”. Felaktig begynnelsebokstav kan dock ibland vålla problem, använd jokertecken (se nedan) om du inte hittar det du söker efter. Du kan numera även inkludera beredningsform och/eller styrka, t.ex. ”tablett” eller ”100 mg”efter själva läkemdelsnamnet för att få en mer exakt träff (Obs! beredningsformen måste skrivas före styrkan). Har du angett ett så tydligt sökkriterium att du bara får en träff skickas du direkt till produktinformationssidan utan att någon sökträfflista först visas.


Med hjälp av så kallade jokertecken kan man söka på delar av ett namn.

* innebär att man ersätter ett till flera tecken.

_ innebär att man ersätter ett tecken.

En dold asterisk läggs alltid till automatiskt i slutet av sökordet, det är det som gör att det räcker med den första bokstaven i namnet.


Jokertecken kan användas på till exempel följande sätt:

• Visst hette det något med "..gigan" på slutet?

Sök på: *gigan

Resultat: ger träff på Lergigan, Lergigan comp., Lergigan forte och Lergigan mite.


• Visst hette det Ke.. någonting och novum på slutet?

Sök på: ke*novum

Resultat: ger Ketogan Novum som enda träff.


Streck kan användas när man till exempel är osäker på vilken första bokstaven är.

• Visst hette det Syban/Zyban/Cyban/Xyban (men hur stavas det)?

Sök på: _yban

Resultat: ger Zyban som enda träff.Substans

Om du vet vilket aktivt ämne som ingår i ett läkemedel kan du söka på substansnamnet. Sökningen fungerar i stort på samma sätt som för läkemedelsnamn och hanterar viss felstavning. Vid sökning på substansnamn kan du utöver träffar på aktiva substanser även få träff på läkemedel som innehåller substansen i fråga samt ATC-kodsbeskrivningar där namnet ingår (ATC endast på ingångarna för Vårdpersonal och Djurläkemedel).

Söker du på t.ex. kodein får du ett antal läkemedelsträffar som antingen har kodein i handelsnamnet (Kodein Recip) eller bara har det som aktiv substans (t.ex. Citodon). Du får även en träff på substans och två träffar i ATC-registret (N02AA59 och R05DA04). Väljer du substansträffen i sökresultatsidans högra kolumn visas en substansinformationssida där du hittar kemisk strukturformel, kemiskt namn, namn på andra språk och en lista med alla läkemedel som innehåller någon form av substansen i fråga.


Läkemedelsgrupper (ATC)

Alla läkemedel och läkemedelsgrupper har en så kallad ATC-kod kopplad till sig. Denna avspeglar vilket organ eller område i kroppen läkemedlet har sin verkan, vilken sjukdom det används mot samt dess kemiska tillhörighet. I sökfältet kan du söka på både själva ATC-koden och den beskrivande text (antingen en gruppbeteckning eller ett substansnamn) som är kopplad till koden. En gruppbeteckning kan t.ex. vara ”Fluorokinoloner” som är en typ av antibiotika som motsvaras av en femställig kod, J01MA. Får man en ATC-träff leder den till motsvarande nivå i ATC-registret (se nedan). Observera att det inte går söka med alltför generella termer som ”sömnmedel” eller ”medel mot högt blodtryck” utan att man normalt behöver specificera en typ, t.ex. ”bensodiazepin” eller ”kalciumantagonist”. Registret kommer dock på sikt att utökas med fler söktermer utöver de officiella ATC-kodsbeskrivningarna.


Varunummer

På ingångarna för vårdpersonal och djurläkemedel kan man söka på de sexsiffriga varunummer som alla läkemedelsförpackningar har. En träff leder direkt till produktsidan utan mellanliggande träfflista.


Alfabetiska register och förteckningar

Förutom sökfältet kan man även leta information i ett antal register.


ATC-register

ATC-registret innehåller alla ATC-koder och är uppdelat i fem nivåer som du kan bläddra dig igenom. De 14 huvudkategorierna listas i till vänster och de efterföljande nivåerna expanderas sedan till höger om dessa genom att man klickar på en kod. Längre ner i registrets hierarki finns produktlänkar som leder till läkemedelstexter. Är en kod kursiverad finns det inga läkemedel under den.


Läkemedel A-Ö

Alla registrerade läkemedel med produktinformationtexter finns listade alfabetiskt i förteckningen Läkemedel A-Ö. Välj en bokstav och leta efter det läkemedel du är ute efter.


Substans A-Ö

Alla substanser som ingår i något registrerat läkemedel finns i förteckningen Substans A-Ö.


Företag A-Ö

Om du vill ta reda på kontaktuppgifter till ett företag, kan du via listan Företag A-Ö hitta det. Här visas också alla de läkemedel som företaget marknadsför och lämnar information om.

Skyddsinformation

Det finns inte längre någon specifik sökfunktion för skyddsinformation utan du söker fram det läkemedel du vill läsa om och klickar på knappen ”Skyddsinfo”. Observera att inte alla läkemedel har en skyddsinformationstext.

Miljöinformation

Det finns inte längre någon specifik sökfunktion för miljöinformation utan du söker fram det läkemedel du vill läsa om och klickar på knappen ”Miljöinfo”. Observera att inte alla läkemedel har en miljöinformationstext.

Identifiering av tabletter och kapslar

För att identifiera ett okänt preparat kan man i denna sökfunktion använda sig av begreppen märkning, skåra, färg och mått. Begreppen kan användas var för sig (bred sökning) eller i kombination med andra begrepp (avsmalnande sökning). Ju fler begrepp som anges desto mer specifik blir sökningen. Utelämnas något av sökbegreppen inkluderas alla möjligheter för dessa begrepp.

Vid noll träffar kan man försöka bredda sökningen genom att ta bort något av sökbegreppen.


Utseende

Typ

Sökning kan göras på tabletter, kapslar eller båda. Förinställt är att sökningen görs på både kapslar och tabletter.


Skåra

Tabletter kan vara försedda med någon typ av skåra - enkel delskåra eller krysskåra. Om tabletten saknar skåra väljer man ”utan skåra”.


Storlek

• Ungefärligt mått - längd och bredd för tabletten/kapseln anges i mm. Sökningen görs med marginalen +/- 1 mm, d.v.s. anger man längd 10 mm innefattar sökningen tabletter/kapslar som har en längd mellan 9 och 11 mm. Längd och bredd kan användas enskilt eller tillsammans. Om tabletten är rund så anges diametermåttet både som längd och bredd. Decimaler kan anges.

• Exakt mått - längd och bredd för tabletten/kapseln anges exakt i mm. Måtten kan anges med en decimals noggrannhet.


Färg

Färgerna är uppdelade i nyanser/färgskalor. Man kan alltså inte söka på enbart ”röd”, utan får då välja färgskalan ”Röd och ljusröd”. Skalor används istället för enskilda färger eftersom upplevelsen av en färg kan variera kraftigt mellan olika personer.


Färgskalor

• Vit, grå och svart

• Blå och lila

• Grön

• Brun och beige

• Röd och ljusröd

• Gul och orange

Väljer man två färgskalor samtidigt så begränsar man sökningen till de kapslar/tabletter som har de två färgerna.

• Flerfärgad - används tillsammans med en färgskala. Sökningen kommer då att innefatta alla tabletter/kapslar som har fler än en färg varav den ena är den valda färgskalan.

• Genomskinlig - eftersom kapslar kan vara genomskinliga finns även detta som en sökbar ”färg”. Begreppet genomskinlig kan användas på samma sätt som färgskalorna, dvs enskilt, i kombination med någon av de andra färgerna eller i kombination med begreppet flerfärgad.


Märkning

Tabletter och kapslar kan vara märkta på olika sätt. Tabletter kan vara märkta genom prägling/stansning och tryck. Kapslar kan vara märkta genom tryck.

• Text – kan anges om det finns en känd text. Texten kan innehålla både bokstäver och siffror, exempelvis 1612, 250 mg, E-M, NOLVADEX 20. Texten måste vara fullständig, dvs valet "1" ger ingen träff på produkter märkta "133".

• Fritextmärkning – kan anges om det finns en text innehållande bokstäver och/eller siffror. Fritext är ett bra sätt att smalna av sökningen om endast en del av märkningen är känd och det räcker med att ange en bokstav eller siffra för att få träffar.

• Symbol – kan anges om det finns en symbol eller logotyp. Välje en bild i symbolfältet.


Rensa

Nollställer och tömmer alla inmatningsfält på sökparametrar.


Sökning i andra nordiska länders tablettidentifieringsdatabas

Fås inga eller enbart felaktiga träffa på valda sökkriterier kan sökning göras i den danska och den norska tablettidentifieringsdatabasen göras. Omdirigering görs då till den danska respektive norska produktinformationen.


Publiceringsdatum: 2022-12-21