På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

Tolterodin

Kemiskt namn:

(R)-N,N-Diisopropyl-3-fenyl-3-(2-hydroxi-5-metylfenyl)propanamin
formelbild
Tolterodin benämns även:
  • Tolterodine (engelska)

Tolterodintartrat (23)