Abakavir

Kemiskt namn:

(1S,4R)-[4-(2-Amino-6-cyklopropylamino-9H-purin-9-yl)cyklopent-2-enyl]metanol
formelbild
Abakavir benämns även:
  • Abacavir (engelska)