På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

Terbutalin

Kemiskt namn:

2-tert-Butylamino-1-(3,5-dihydroxifenyl)etanol
formelbild
Terbutalin benämns även:
  • Terbutaline (engelska)

Terbutalinsulfat (10)