Arseniktrioxid

Kemiskt namn:

AsO3
Arseniktrioxid benämns även:
  • Arsenic trioxide (engelska)

Arseniktrioxid (65)