Nafazolin

Kemiskt namn:

2-(1-Naftylmetyl)-2-imidazolin
formelbild
Nafazolin benämns även:
  • Naphazoline (engelska)