På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

Riboflavin

Kemiskt namn:

7,8-Dimetyl-10-(D-ribit-1-yl)isoalloxazin
formelbild
Riboflavin benämns även:
  • Riboflavin (engelska)

Riboflavin (121)


Riboflavinnatriumfosfat (67)